Kişisel web tasarım ve kodlama blogu. Web tasarımı ve kodlama araçları ile ilgili bilgiler ve yardımcı dökümanlar.

Kod yazmak sanattır...

gokhankr.com

Blogger tarafından desteklenmektedir.

Javascript 'in Web Sayfalarında KullanımıJavascript kodlarını bir web sayfasında kullanmanın iki yolu vardır. Bunlardan ilki <script> etiketi içerisinde kullanımıdır.

<script> etiketi sayfanın herhangi bir yerinde olabilir. Yani ister "head" ister "body" etiketi olsun herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Aşağıda JS kodlarının web sayfası içinde kullanımına örnek verilmiştir.

<script>
// js kodları
</script>

İkinci yöntem ise kodlarınızı .js uzantılı bir Javascript dosyası oluşturmak ve kodlarınızı bu dosya içerisine yazmaktır. Daha sonra oluşturduğunuz dosyayı da web sayfası içerisinde yine <script> etiketi ile belirtmek ancak etiket özelliği olarak dosyanızın, dosya yolu uzantısını girmektir. Aşağıda da buna bir örnek verilmiştir.

<script src="/dosyayolu/jsdosyasi.js" type="text/javascript"></script>

Her iki yöntemi de sayfa içerisinde herhangi bir yerde kullanabilirsiniz. Ancak en doğru yöntem footer alanına eklemektir. Çünkü web sayfaları yüklenirken yukarıdan aşağıya doğru yüklenir ve en alta indiğinde son olarak Javascript kodlarınız çalışır.
Böylelikle sayfa içerisinde herhangi bir HTML etiketine bir değişiklik yapıyorsanız, sayfa yüklenmiş olacak ve JS kodları da yüklenen sayfa üzerinde sorunsuz çalışacaktır.

Javascript Değişkenler ve TürleriJavascript 'e her programlama dilinde olduğu gibi değişkenler ve türlerinden başlıyoruz. Değişkenler içerisinde veri tutabilen ve adından da anlaşılabileceği üzere içeriği genelde değişebilen ve değişken olan işlevlerdir.

Javascript Değişkenleri Tanımlama
Değişkenler metin, sayı, mantıksal(doğru-yanlış) gibi verileri içerisinde tutabilirler. Programlama dillerinin en temel işlevleridir. Öncelikle değişken tanımlamayı bir görelim.

var  degisken = "Gökhankrll"

Yukarıdaki örnekte klasik bir değişken tanımlama örneği verilmiştir. Bir değişken tanımlarken başına "variable(değişken)" kelimesinin kısaltılmışı olan "var" kelimesini giriyoruz ardından değişken adını ve eşittir işareti ile karşılığına alacağı değeri giriyoruz. Burada bir değişken oluşturduk ve içerisine "Gökhankrll" değerini girdik.

Değişken tanımladıktan sonra değişken adı dikkatinizi çekmiştir. Burada türkçe karakter kullanmadık yani bunun gibi değişken tanımlamanın bazı kuralları vardır. Bu kurallar;

 • Değişken isimleri sayı ile başlayamaz örn: 123gokhan ancak alt tire ile başlayabilirler örn: _123gokhan,
 • Değişken isimlerinde break ve boolean gibi isimler kullanılamaz,
 • Değişken isimleri büyük küçük harf duyarlıdır yani isim ile Isım aynı değildirler.

Javascript Değişken Türleri
Javascript 'te değişkenler farklı türde verileri alabilir demiştik. Her programlama dilinde değişkenler aldıkları verilelere göre farklı türlere dönüşür/dönüştürülür. Değişken türleri;

 • Numbers(Sayısal veriler) örn: 123, 243.34 gibi
 • String(Metinsel veriler) örn: "Çift tırnak içindeki yazı" olarak çift tırnak içerisine girilmiş tüm veriler.
 • Boolean(Mantıksal) true ya da false
Javascript ayrıca null ve undefined olarak iki değişken türü de alır. Null, boş ve undefined de tanımsız değerleridir. Örneğin;

var degisken1 = null; // Bu değişken boş
var degisken2 = undefined // Bu değişken tanımsız.

olacak şekilde tanımlanabilir. Bazı programlama dillerinde değişken türünü değişkenin başında belirtmek gerekir. Javascript 'te değişkene verdiğiniz değer neyse otomatik olarak değişken türü ona dönüşür. Örneğin;

var degisken1 = 123 // Bu değişken türü sayısal
var degisken2 = "123" // Bu değişken türü string

var degisken3 = true // Bu değişken türü boolean (mantıksal)Javascript Değişken Kapsamı
Javascript 'te değişkenleri iki sınıfta değerlendirebiliriz. Bunlar;
 • Global(Genel) değişkenler: Genel değişken tüm sayfa içerisinde kullanabileceğiniz değişkendir.
 • Local(Yerel) değişkenler: Yerel değişkenler ise sadece tanımlanan fonksiyon alanı içerisinde kullanılan değişlenlerdir.
Aşağıda global(genel) ve local(yerel) değişkenlere örnek verilmiştir.

var degisken1 = "abc" //global
function islevadi() {
var degisken1 = "def" // local (yalnızca fonksiyon içerisinde tanımlanır/kullanılır)
}


Birisi genel olarak kullanılırken diğeri yalnızca tanımlanan fonksiyon içerisinde kullanılabilecektir.

Javascript 'te Değişken Anahtar Sözcükleri
Değişken tanımlamak için değişkenin başına var yazıyoruz dedik. Javascript 'e gelen son güncellemelerde değişken tanımlamada bazı anahtar sözcükler geldi.
Siz herhangi bir değişkeni aslında başında var olmadan da tanımlarsınız ve bu değişken başında ek olmadığı için otomatik olarak var biçiminde tanımlanmış kabul edilecektir. Bunun haricinde const ve let olarak iki ayrı tanım yapmamız mümkün.
const ile salt okunur yani içeriği değiştirilemeyen değişkenler tanımlayabilirsiniz. constant kelimesinin kısaltmasından oluşuyor.
let ise biraz daha farklı. Bu terim ile yukarıda bahsettiğimiz global ve local değişken türüne benzer bir tanım yapıyoruz. JS 'de scope denilen bir özellik var. Mesela bir fonksiyon oluşturduğumuz zaman devamında o fonksiyona ait olduğuna dair bir köşeli parantez açıyoruz ve fonksiyona ait kodları bu alan içerisine yazıyoruz. İşte scope denilen şey bu köşeli parantezlerin iç kısmıdır ve türkçe karşılığı da alan/kapsam demektir.

Şimdi siz aşağıdaki gibi bir köşeli parantez açtığınızda bir scope açmış oluyorsunuz.

{
//scope(alan/kapsam)
}


İşte burada let kullanılabiliyor. Bu alanın dışında bir değişken tanımladığınızda global olarak verdiğiniz değer ne ise onu sayfanın her alanında kullanabilirsiniz. Aynı değişkeni let ile bu alanın içerisinde tanımlarsanız yine bu alan içerisinde farklı bir değerde kullanabilirsiniz. Alan içerisinde tanımladığınız değer ise o alanın içerisinde kullanılır. Örnek;

var degisken1 = 10
// degisken burada 10
{
var degisken1 = 2
// degisken burada 2
}
// degisken burada da scope dışında olduğundan yine 10

Javascript değişkenlerini en detayına kadar burada anlatmaya çalıştım. Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.

Javascript 'e Giriş ve TemelleriMerhabalar Javascript derslerime hoşgeldiniz. Elimden geldiğince detaylı bir biçimde Javascript 'i sizlere anlatmaya çalışacağım. İlk olarak hiç kodlama bilmiyorsanız da buradan derslere başlayabilirsiniz. Nette detaylı anlatım yapan pek kaynak bulamadığımdan burada yeni jenerasyona uygun bir anlatım serisi yayımlayacağım.

Javascript Nedir ?
Adından da anlaşılacağı üzere Java dilinden türetilmiş bir dildir. Yani Java 'yı JS 'in ebeveyni gibi düşünebilirsiniz. Ancak Java ve JS birbirinden ayrıdır. Javascript aynı zamanda EcmaScript olarak ta bilinir. Web 'de bu konu üzerinde araştırmalar yapabilirsiniz.
Web üzerinde yoğun olarak kullanılan JS kodlama dili, uzun zamandır web dünyasının popüler bir dilidir. Dahası son zamanlarda o kadar kendini geliştirmiştir ki sadece web tarafında değil aynı zamanda masaüstü uygulamalarında da kullanılmaya başlamıştır. Bunun nedeni JS 'in nesneye dayalı bir yapısının olmasıdır.

Nedir bu nesneye dayalı dil ?
Javascript 'te her şey bir nesnedir. İngilizce olarak "Object" adı ile geçer. Yani bu şu demek kodlama içerisinde herşeyi bir nesne olarak yönetebilirsiniz. Bu konuya yabancı olanlar için ilerde Nesneler 'e değineceğiz.

Kullanım alanları ?
Javascript hem web üzerinde hem de masaüstü programlamada kullanılmaktadır dedik. Masaüstü programlama için Node.js+Elektron.js ikilisini örnek verebiliriz. Bu iki kütüphane ile platform bağımsız(Windows+Linux+MacOS) olarak masaüstü uygulamaları kodlanabilmektedir. Örneğin Visual Studio Code editörü Elektron.js ile kodlanmıştır. Bu konu detaylı ve ayrı bir konu, bizi ilgilendiren web üzerindeki Javascript.

Javascript Web üzerinde iki türde kullanılır. Bunlardan birincisi tarayıcı tarafında kullanılan Javascript. Yani buna Client Side(İstemci Tarafı) denmektedir.
Bildiğiniz üzere bir "html" veya "php" sayfası oluşturduğumuz zaman <script> etiketi içine veya ayrı bir .js dosyasına Javascript kodları giriyoruz. İşte bu kodlar tarayıcılar tarafından yorumlanıyor. Diğer bir değişle tarayıcılar içerisinde bir Javascript motoru bulunmaktadır. Bizim sayfalar içerisinde kullandığımız ve kullanıcıların da kaynak kodunu açtığında görebildiği JS kodları tarayıcılar tarafından yorumlanmaktadır. Örneğin, web üzerinde bu konuya aşina olanlar Google Chrome 'un "Javascript V8 Engine" motorunu daha önce duymuştur. Chrome, JS için güçlü bir altyapı sunmaktadır.

İkinci kullanım alanı ise aynı PHP ve Ruby gibi web programlama dillerinde olduğu gibi sunucu tarafında kullanılan Javascript vardır. Buna örnek olarak yine Node.js 'i verebiliriz. Node.js bir framework 'tür ve JS 'i sunucu tarafında çalıştırır. Buna da Server Side(Sunucu Tarafı) denmektedir.
Tabi Node gibi birçok farklı framework vardır ama şuan popüler olan Node.js tir. Tahmin edebileceğiniz gibi burada JS sunucu tarafında çalıştığı için kodları kullanıcılar göremez ve tıpkı Apache Server ile PHP nasıl çalışıyorsa burada da Javascript öyle çalışacaktır.


Javascript 'e giriş yazımı burada sonlandırıyorum bir sonraki derste Javascript Değişkenler Türlerini ve Değişken Tanımlamayı anlatacağım. Giriş dersi biraz uzun oldu ama eğer bu yazımı okuduysanız size JS adına temel bilgileri iyi oturtacağına eminin.

WWW(Word Wide Web) nedir ?WWW Nedir ?

WWW yani "Word Wide Web" günümüzde kulladığımız web sitelerinin standardıdır. Günlük hayatta en çok kullanığımız tabiri ise WEB 'dir. Yani aslında web sayfası derken "WWW" içerisinde geçen Web kelimesini kullanıyoruz. Peki nedir bu Web ?

Web 'in olmadığı yıllarda internet savunma amaçlı kullanılmaktaydı. İlk olarak internet ABD savunma bakanlığı tarafından ARPANET adında bir ağ şeklinde kullanılmaya başladı ve amacı sadece çeşitli bilgileri karşı tarafa göndermekti. Bu bilgiler de yalnızca metin içeriyordu.
Daha sonra internet 'e olan ilgi artmış ve çeşitli eğitim kuruluşlarının da ağ üzerine dahil olmasıyla internet geniş bir alana hızla yayılmaya başlamıştır.

WWW 'in İcadı

İnternet 'in yaygınlaşmasıyla beraber geniş bir ağ oluşmuş ve bu ağ üzerinden çeşitli bilgileri ve içeriği yayınlama sorunu oraya çıkmıştı. İnternet 'in ilk zamanlarında bir web sayfası yayınlamak şimdiki kadar cazibeli değildi. Çünkü ses,video,animasyon(multimedya içerikler) gibi içerikler internet ortamında paylaşılamıyordu.Bundan dolayı bir gün Tim Benners-Lee adında bir bilim adamı CERN adında bir labaratuvarda internet 'teki bu sorunların çözümü için yeni bir fikir ortaya attı ve 1989 yılında günümüzde kullandığımız HTML adındaki işaretleme dilini icat etti.
Daha sonra 1994 yılında W3C (WWW Consortium/WWW Konsorsiyumukurulmuş, HTML ve zamanla da CSS icat edilerek bu dillerin uluslararası bir standart haline gelmesi sağlanmıştır.

HTML icat edildikten hemen sonra da milyonlara ulaşmış olan ilk WEB sayfasına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

SEO nedir ve nasıl yapılır ?
SEO yani Search Engine Optimization/Arama Motoru Optimizasyonu,web sayfalarının arama motorlarında daha üst sıralarda görünmesini sağlamak için yine web sayfası üzerinde yapılan işlemlere verilen addır.
Hemen hemen birçok yerde görebileceğiniz kısa tanımı bu şekildedir. Ancak SEO 'yu daha iyi açıklamak ve anlamak önemlidir. Zira SEO sadece arama motorlarında üst sıralamalara girmek için yapılmaz. Aynı zamanda SEO, bir web sayfasının kullanıcı dostu olmasını sağlar.

Başarılı bir web sitesi hem kullanıcı dostu hemde arama motoru dostu olmalıdır. Yani bu ikisi bir arada bulunuyorsa o zaman SEO yapılmış demektir.
Bir web sitesinin SEO standartlarına uyabilmesi için aşağıdaki özellikleri bünyesinde barındırması gerekir;

 • Web sitesi kullanıcı dostu olmalıdır (Site tasarımı ve kod dizilimi SEO 'ya göre dizayn edilmelidir)
 • Web sitesi periyodik olarak güncellenmelidir.
 • Web sitesi Facebook, Twitter ve Instagram gibi uygulamalar üzerinden erişilebilir olmalıdır.
 • Link ve backlink (bir sitenin diğer bir site adresini vermesi) konusunda asla taviz verilmemelidir.
 • Web sitesi için, içeriğe uygun ve dikkat çekici anahtar kavramlar seçilmelidir.
 • Web sitesi kullanıcıları kimi zaman kelimeler yerine bir kaç kelime ile arama yapmaktadır. Bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Bir web sitesi ilgili ekonomik ve kültürel koşullara göre iki yada daha fazla çok dilli olabilir.


Genel olarak bu özellikler SEO için oldukça önemlidir. Tabi zamanla daha da detaylaşan bir konudur ve takip edilerek yeniliklere karşı her zaman açık olunmalıdır.