Kişisel web tasarım ve kodlama blogu. Web tasarımı ve kodlama araçları ile ilgili bilgiler ve yardımcı dökümanlar.

Kod yazmak sanattır...

gokhankr.com

Blogger tarafından desteklenmektedir.

Javascript "Computed Propery Name"


Javascript Computed Property Name

Computed Property Name

ES6’nın "Computed Propery Name" özelliği, bir nesnede bir özellik adı olarak hesaplanacak bir ifadeye (bir değişken veya işlev çağrısı gibi tek bir değerle sonuçlanan bir kod parçası) sahip olmanızı sağlar.

Örnek Kodlama

Örneğin, iki bağımsız değişken (anahtar, değer) alan ve bu bağımsız değişkenleri kullanarak nesne döndüren bir fonksiyon oluşturmak istediğinizi varsayalım. Nesnedeki özellik adı bir değişken (anahtar) olduğundan, önce nesneyi oluşturmanız, ardından bu özelliği değere atamak için köşeli ayraç gösterimi kullanmanız gerekirdi.


function nesneYap (key, value) {
  let obj = {}
  obj[key] = value
  return obj
}

nesneYap('name', 'Kaan') // { name: 'Kaan' }

Ama artık Computed Propery Name ile bir nesneyi önce oluşturmak zorunda kalmadan, doğrudan nesne üzerinde bir özellik olarak atamak için nesne değişmez gösterimini kullanabilirsiniz. Yani yukarıdaki kod artık bu şekilde yeniden yazılabilir.


function nesneYap (key, value) {
  return {
    [key]: value
  }
}

nesneYap('name', 'Kaan') // { name: 'Kaan' }

Anahtar, köşeli parantez [ ] içine alındığı sürece herhangi bir şey olabilir.

0 yorum:

Yorum Gönder