Kişisel web tasarım ve kodlama blogu. Web tasarımı ve kodlama araçları ile ilgili bilgiler ve yardımcı dökümanlar.

Kod yazmak sanattır...

gokhankr.com

Blogger tarafından desteklenmektedir.

Vuex Store etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Vuex Store etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Vuex Store - Mutations'da Sabitler ve Senkronize


Mutasyonlar İçin Sabitleri Kullanmak

Çeşitli Flux uygulamalarında mutasyon türleri için sabitlerin kullanılması yaygın olarak görülen bir durumdur. Bu, kodun linter gibi araçlardan yararlanmasını sağlar ve tüm sabitleri tek bir dosyaya koymak, beraber çalıştığınız geliştiricilerin tüm uygulamada hangi mutasyonların mümkün olduğunu bir bakışta görmelerini sağlar:


// mutasyon-listesi.js
export const MUTASYONLAR = 'MUTASYONLAR'


// store.js
import Vuex from 'vuex'
import { BIR_MUTASYON } from './mutasyon-listesi'

const store = new Vuex.Store({
 state: { ... },
 mutations: {
  // Sabit'i "ES2015 Computed Property Name" özelliği ile
  // bir fonksiyon adı olarak kullanabilirsiniz
  [BIR_MUTASYON] (state) {
   // bir mutasyon gerçekleştir
  }
 }
})

Sabitlerin kullanılıp kullanılmaması büyük ölçüde bir tercihtir ve birçok geliştiricinin olduğu büyük projelerde yardımcı olabilir, ancak beğenmezseniz tamamen isteğe bağlıdır.

Mutasyonlar Senkron Olarak Çalışmalıdır

Hatırlanması gereken önemli bir kural, mutasyonların eşzamanlı olması gerektiğidir. Neden mi ? Aşağıdaki örneği düşünün:


mutations: {
 birMutasyon (state) {
  api.callAsyncMethod(() => {
   state.miktar++
  })
 }
}

Şimdi uygulamada hata ayıkladığımızı ve devtool üzerinden Vue'nun Mutations loglarına baktığımızı düşünün. Kaydedilen her mutasyon için, devtool, "önce" ve "sonra" olarak durumları anlık görüntü biçiminde yakalama ihtiyacı duyacak. Bu yüzden, yukarıdaki örnekte olduğu gibi mutasyonun içindeki eşzamansız bir geri çağırma fonksiyonu bunu imkansız kılar. Mutasyon işlendiğinde callback o anda anlık olarak çağrılmayacağı için devtool'un callback'in ne zaman çağrılacağını bilmesinin bir yolu yoktur. Dolayısıyla callback ile gerçekleştirilen herhangi bir mutasyon işlemi takip edilemez!

Mutasyonlar ile ilgili anlatım bilgileri bu kadardı. Bundan sonraki süreçte Actions'lara değineceğiz. Teşekkürler.

Vuex Store - Mutations ve Vue.js Reaktivitesi


Mutasyonların Vue'nun Reaktivite Kurallarına Uyması

Bir Vuex mağazasının state'i Vue tarafından reaktif hale getirildiğinden, state üzerinde değişiklik yaptığınızda durumu gözlemleyen Vue bileşenleri otomatik olarak güncellenecektir. Bu aynı zamanda Vuex mutasyonlarının düz Vue ile çalışırken aynı reaktivite uyarılarına tabi olduğu anlamına gelir. 

Yani CLI üzerinden değil de, web üzerinde kullanmış olduğunuz Vue örneği ile Store üzerinde commit işlemi yapacağınız zaman karşınıza Vue'nun reaktivitesi sorunu çıkacaktır. Değişim yaptığınız veri ile değişen verileriniz birbirleri ile reaktif bir şekilde çalışacağından iki veri arasında bir bağ kurulmuş olacak ve siz store üzerinde değişiklik yapmadığınız halde değişim yapmış olduğunuz veri üzerinde değişiklik yaptığınızda Store üzerindeki veri de bundan etkilenecektir. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.


state: {
  user: {
   id: 1
  }
},

Yukarıdaki user'a bir mutation uygulayalım.


mutations: {
  setUserName (state, userData) {
    // userData = {
    //   id: 2,
    //   name: Ali
    //}
    state.user = userData;
}

Yukarıda gördüğünüz gibi "userData"yı direk "user"a mutate ettik. Şimdi "userData" yı bir Vue bileşeni içerisinde "userData.name = Veli" yaparsak, Store üzerindeki "user.name" de değişmiş olacak. Bu yüzden aşağıdaki yöntemler ile bu sorunu aşmanız gerekir.

state: {
  user: {
   id: 1
  }
 },
 getters: {
  getUserId: state => state.user.id,
  getUserName: state => state.user.name
 },
 mutations: {
  setUserName (state, name) {
   // İlk çözüm:
   // user üzerinde değeri önceden belirtin örn: user.name = null ve şöyle görünmeli
   // user: {
   //   id: 2,
   //   name: null
   // }
   // Böylelikle "name" daha önceden belirtildiği için Vue içerisindeki değişiklik
   // burayı tetiklemeyecek
   state.user.name = name

   // İkinci çözüm:
   // Object assign methodu ile her iki verinin de referansını sıfırlayın
   // Object.assign({}, state.user, { name })
   state.user = { ...state.user, name }

   // Üçüncü çözüm:
   // Vue'nun kendi içerisindeki Vue.set() fonksiyonunu kullanın.
   // Aynı sonucu verecektir.
   Vue.set(state.user, 'name', name)
}

Vue'nun reaktivitesinin Mutations üzerindeki etkisini ve bunun bir sorunken üç farklı yol ile çözümüne değindik. Tekrar hatırlatmakta fayda var bu sorun tam olarak düz Vue kullanırken karşılaşabileceğiniz bir durum. CLI üzerinde böyle bir sorun yaşamayacaksınız. Bir sonraki yazımda Mutatitonsların sabitler ile kullanımına değineceğiz. Teşekkürler.

Vuex Store - Mutations Kavramı ve Anlatımı


Bir Vuex mağazasında State üzerindeki veriyi değiştirmenin tek yolu bir mutasyon gerçekleştirmektir. Mutasyon içerisinde bir fonksiyon oluşturduğumuzda State'i ilk argüman olarak alır:


const store = new Vuex.Store({
 state: {
  miktar: 1
 },
 mutations: {
  artir (state) {
   // State üzerindeki "miktar"ı güncelle
   state.miktar++
  }
 }
})

Bir mutasyonu doğrudan nesne adı ile çağıramazsınız. Bunun için store.commit("") fonksiyonunu çağırmanız gerekir.


store.commit('miktar')

Veriyi Commit Etmek

Store.commit'e payload(güncelleyeceğiniz veri) olarak adlandırılan ek bir bağımsız değişken iletebilirsiniz:


mutations: {
 increment (state, payload) {
  state.miktar += payload.sayi
 }
}

Payload güncel olarak değişim yapacağınız data'dır.


store.commit('artir', {
 sayi: 10
})

Nesne Tarzında Commit Yapmak

Bir mutasyonu gerçekleştirmenin alternatif bir yolu, type özelliği olan bir nesneyi doğrudan kullanmaktır:


store.commit({
 type: 'artir',
 sayi: 10
})

Yukarıda commit() içerisine sadece bir nesne ekledik ve daha önce birinci parametrede belirttiğimiz mutasyon adını bu sefer type değeri ile ekledik. Vuex de adı type üzerinden aldı. Bu durum mutasyonun daha önceki yapısı üzerinde de bir değişiklik yapmanızı gerektirmez. Yani aynı işlemi yapmış olduk.

Mutasyonların nasıl işlediğine ve kullanıldığına değindik. Mutasyon kullanımını üç farklı makalede ele alacağız. Bir sonrakinde Vue'nun reaktivite sisteminin Mutasyonlar üzerindeki etkisini inceleyeceğiz.

Vuex Store - Getters Kavramı ve Anlatımı


Bazen, örneğin bir öğe listesini filtrelemek ve onları saymak gibi, duruma göre çıktısını istediğiniz bir veriyi ayrıca hesaplamamız gerekebilir.


computed: {
 gorevListesi() {
  return this.$store.state.gorevler.filter(
   (gorev) => gorev.bitisDurumu === true
  ).length;
 },
}

Birden fazla alanla bunu kullanmak istiyorsak, ya bu işlevi çoğaltmamız lazım ya da ayrı bir dosyaya ekleyip her ihtiyacımız olduğunda bu dosyayı ilgili component içerisinde import etmemiz gerekir. İki seçenek te düzenli kodlama mantığından biraz uzak.

Vuex Store bu işlevleri Getters üzerinden tanımlamanıza olanak tanır. Bu işlevleri Vue örneğindeki computed'lar üzerinde tanımladığımız işlevler gibi de düşünebilirsiniz. Computed'lar da Getters'lar gibi bağımlılıklarına göre önbelleğe alınır ve sadece belirli bağımlılıklar değiştirildiğinde yeniden işlevsel olarak hesaplamaya dahil edilir.  

Getters Tanımlamak

Bir Getters tanımlamak istediğinizde, state'i ilk parametresinden alabilirsiniz.


const store = new Vuex.Store({
 state: {
  gorevler: [
   { id: 1, baslik: '...', bitisDurumu: true },
   { id: 2, baslik: '...', bitisDurumu: false }
  ]
 },
 getters: {
  tamamlanmisGorevler: state => {
   return state.gorevler.filter(gorev => gorev.bitisDurumu)
  }
 }
})

Getters'a State Gibi Erişmek

Bir Getters'a "store.getters" üzerinden erişebilirsiniz ve direk nesne öğesi olarak alabilirsiniz.


store.getters.tamamlanmisGorevler

Ayrıca Getters içerisine diğer Getters işlevlerini de alabilirsiniz. İkinci değer olarak da Getters'lara erişebilirsiniz.


getters: {
 // ...
 bitmisGorevlerinSayisi: (state, getters) => {
  return getters.tamamlanmisGorevler.length
 }
}

Daha önce tanımlamış olduğumuz "tamamlanmisGorevler" adlı getters'ı yeni bir getters olan "bitmisGorevlerinSayisi" içerisinde kullandık.

Getters'ın Component İçerisinde Kullanımı

Artık onu herhangi bir component içerisinde kullanabiliriz.


computed: {
 bitmisGorevler () {
  return this.$store.getters.tamamlanmisGorevler
 }
}

Not: Getters'ların Vue'nun reaktivite sistemine dahil olduğunu unutmayın.

Method'a Farklı Bir Erişme Biçimi

Getters'lara bir fonksiyon üzerinden argüman da iletebilirsiniz. Bu işlem mağazada bir diziyi sorgulamak istediğinizde kullanışlıdır.


getters: {
 // ...
 gorevGetir: (state) => (id) => {
  return state.gorevler.find(gorev => gorev.id === id)
 }
}


store.getters.gorevGetir(2) // -> { id: 2, baslik: '...', tamamlanmis: false }

Yukarıdaki işlem ile "id" üzerinden herhangi bir gorev'i alabiliyoruz.

Getters'lar ile ilgili makalenin sonuna geldik. Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.

Vuex Store - State Kavramı ve Anlatımı


Daha önce Vuex Store'a bir giriş yapmış ve bir Vuex Store örneğini incelemiştik. Oradaki dört bölümden kısaca bahsetmiştik. Bunlar State, Getters, Mutations ve Actions'tı.

State Management Pattern

Vuex bir State Management Pattern yani bunu çevirmeyeceğim ama şöyle söyleyeyim Veri yönetimi kütüphanesidir. Bir devlet düşünün çatısı altında her şey yönetilir, işte State burada devlet konumundadır ve aynı zamanda hem uygulama içerisindeki veriyi hem de kendi kendini yöneten anlamına gelmektedir.

State kavramını anladığımıza göre Vuex'in işlevine geçelim. Vuex tam olarak veriyi veya verileri istediğiniz bir biçimde merkezi bir yapı içerisinde yönetmenizi sağlar. Yani kısaca tüm uygulama içerisinde bir merkezi depo görevi görür. State kavramını yukarıda açıklamıştım. Şimdi tam olarak çalışma sisteminden bahsedeceğim.


import Vue from 'vue'
import Vuex from 'vuex'

Vue.use(Vuex)

const store = new Vuex.Store({
 state: {
  isim: "Gokhan"
 },
 mutations: {
  ismiDegistir (state, data) {
   state.isim = data
  }
 }
})

Yukarıdaki bizim Vuex örneğimiz. Şimdi herhangi bir component içerisinde State'deki isim değerini alalım.

State Verisine Erişim


computed: {
 isim() {
  return this.$store.state.isim
 }  
}

Bildiğiniz gibi computed özelliği Vue'nun reaktivitesine dahil olmadığı için tekrar tekrar hesaplamaya dahil edilmiyor. Store içerisinden veriyi almak için de computed kullanılıyor. Çünkü set/get mantığıyla değil sadece get mantığı ile çalışıyor. Artık "isim" adında bir datamız var ve istediğimiz şekilde kullanabiliriz.

State Verisi Üzerine Değişim Uygulama

Önceki yayında mutationsların state üzerindeki veriyi değiştirmek yani mutasyona uğratmak için kullanıldığından bahsetmiştim. "ismiDegistir" adında bir mutations'ımız var. Şimdi state.isim'e yeni bir değer atayalım. Bunun için Vue örneği içerisinde daima this.$store.commit() fonksiyonunu kullanacağız.


methods: {
 yeniIsim(isim) {
  this.$store.commit('ismiDegistir', isim);
 }
}

Fonksiyon adları karışmasın diye method adını "yeniIsim" olarak kullandım. this.yeniIsim("Adınız") biçiminde artık Store üzerindeki veriyi değiştirebilirsiniz.

 

State üzerindeki verinin nasıl alındığını ve mutasyona uğratıldığını anlattım. Bir sonraki yazımda da Getters özelliğine geçeceğiz. 

Vuex Store - Giriş ve Konu Anlatımı


Vue.js ile beraber Vuex'e girmeye karar verdiyseniz yada ne olduğunu merak ediyorsanız, buradan itibaren temiz bir giriş yapacağız. Temelden derinlere doğru inerek Vuex içerisindeki tüm konulara ve alanlara değinmek istiyorum. Hazırsanız başlayalım.

Vuex Kullanım Amacı

Vue.js de dikkat ettiyseniz component yapısı içerisinde veriyi içerden dışarıya, yani alt component'ten üst component'e göndermek zor ve karmaşık bir durum. Ayrıca verinin alt component'te sürekli değişimini ve bunun gibi onlarca component olduğunu düşünün.

Tam olarak burada Vuex veriyi merkezi bir yerde birleştirip tüm component'ler arasında paylaşmayı ve daha dinamik bir yapıyı sağlamayı amaçlıyor. 

Vuex Kullanımına Giriş

Kurulumdan bahsetmeyeceğim, yeni bir Vue örneği ile beraber gelen seçenekler arasında direk kurabiliyorsunuz veya vâr olan bir projeye dahil etmek istiyorsanız netten dökümantasyon incelemek durumundasınız.

Vuex projenizde kuruysa veya kurduysanız ilk olarak /store dizinindeki index.js'i inceleyelim.

import Vue from 'vue' 
import Vuex from 'vuex'

Vue.use(Vuex) 

const store = new Vuex.Store({ 
  state: { 
    count: 0 
  },
  getters: {
  
  }   
  mutations: { 
    increment (state) { 
      state.count++ 
    } 
  },
  actions: {

  }
})

Burada gördüğünüz üzere bir Vuex Store nesnesi oluşturulmuş gözükmekte. Bölümleri şu şekilde.

State: Store verilerinin tutulduğu alan. Store'a ait tüm veriler State içerisinde barındırılır. Yani kaynak burasıdır.

Getters: State içerisindeki veriyi hem direk State üzerinden hem de buradan alabilirsiniz. Ancak Getters'ın farkı veriye mesela "State.kullanicilar.map( ... return x ...)" gibi bir değişiklik yaparak çıktı almak istediğiniz durumlarda kullanılır.

Mutations: State üzerindeki bir veriyi güncellemek istediğiniz zaman Mutations'ları kullanıyoruz. Yani bu demek oluyor ki State üzerindeki veriyi doğrudan değiştiremezsiniz.

Actions: Bazen çok daha detaylı işlemler yapmanız gerekir, mesela form isteği atıp gelen veriyi işlemek gibi. Bunun için Mutations değil Actions'ları kullanırsınız. Sonra veriyi yine değiştirmek için Actions üzerindeki işleminiz bitince, yine Actions içerisinde Mutations'ları çağırır veri güncellemeyi aynı metot ile yaparsınız.


Bu yazımda inceleyeceklerimiz bu kadardı. Bir sonraki yazımda Vuex Store üzerindeki State özelliğine değineceğiz. Teşekkürler.